Category Archives: Philipose Ramban (Jyothis Ashram)

ദനഹാ പെരുന്നാള്‍: “നദിയോര്‍ദാനുടെ വിമല ജലത്തിലവന്‍ തിരുസഭയുടെ മലിനത പോക്കി” | ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാന്‍ (ജ്യോതിസ് ആശ്രമം, അബു റോഡ്, രാജസ്ഥാന്‍)

സഭയുടെ ആരാധന വര്‍ഷത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറാനായ പെരുന്നാള്‍ ആയ ദനഹാ പെരുന്നാള്‍ ജനുവരി മാസം ആറാം തീയതി സഭ കൊണ്ടാടുന്നു. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവിന്‍റെ മാമോദീസായെ ഈ പെരുന്നാളില്‍ നാം പ്രത്യേകം അനുസ്മരിക്കുന്നു. ദനഹാ എന്ന വാക്കിന്‍റെ ഗ്രീക്കുപദം എപ്പിഫനി എന്നാണ്….

വിശുദ്ധിയുടെ പരിമളം പ്രസരിപ്പിച്ച മഹാത്മാവ് | ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാന്‍ (ജ്യോതിസ്സ് ആശ്രമം)

മലങ്കര സഭയെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ഉപനയിക്കുവാന്‍ ദൈവത്താല്‍ ഉദരത്തില്‍ വച്ച് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്‍ വളര്‍ത്തപ്പെട്ട നമ്മുടെ പിതാവായ പരിശുദ്ധ പരുമല തിരുമേനിയുടെ ജീവിത വിശുദ്ധി, തപോനിഷ്ട, ആദ്ധ്യാത്മജ്ഞാനം എന്നിവകളെക്കുറിച്ച് ആരുടെയും സാക്ഷ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. മാത്രവുമല്ല അത്തരമൊരു സാക്ഷ്യത്തിന് ബലഹീനനായ ഞാന്‍…

“അധികാരം ഇടര്‍ച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവരുത്” | ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാന്‍

വാങ്ങിപ്പിനുശേഷം മൂന്നാം ഞായര്‍. വി. മത്തായി 17: 22-27 യേശുതമ്പുരാന്‍ തന്‍റെ പരസ്യശുശ്രൂഷയില്‍ തന്‍റെ ശിഷ്യന്മാരെ പല രീതിയില്‍ ഉപദേശിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ തന്‍റെ തന്നെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ പറയുന്നത് വളരെ ചുരുക്കം സമയങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ്. ഈ വേദഭാഗത്തിന്‍റെ…

“താഴ്മയോടെ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാള്‍ ശ്രേഷ്ഠന്‍ എന്നു എണ്ണിക്കൊള്‍വിന്‍” | ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാന്‍

പെന്തിക്കോസ്തിക്കുശേഷം ഒന്‍പതാം ഞായര്‍. വി. ലൂക്കോസ് 14:7-11 പരീശപ്രമാണികളില്‍ ഒരുവന്‍റെ ഭവനത്തില്‍ ക്ഷണമനുസരിച്ച് യേശുതമ്പുരാന്‍ വിരുന്നിനു പോയപ്പോള്‍ അവിടെ വച്ചു അരുളിച്ചെയ്ത ചില വചനങ്ങളാണ് വി. ലൂക്കോസ് 14: 7 മുതല്‍ 11 വരെ കാണുന്നത്. വിരുന്നിനു യേശുവും നേരത്തെ എത്തുന്നു….

വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ അപൂര്‍വ ഇടപെടലിന്‍റെ ഓര്‍മ്മയില്‍ രാജസ്ഥാനിലെ ജ്യോതിസ്സ് ആശ്രമം | ഫീലിപ്പോസ് റമ്പാന്‍

2019 ഫെബ്രുവരി മാസത്തെ ആ കറുത്ത ദിവസം ഓര്‍ത്തെടുക്കുകയാണ് ഞാന്‍. മതപരിവര്‍ത്തനം നടത്തുന്നുവെന്ന വ്യാജ പരാതിയില്‍ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ചില ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ആശ്രമത്തില്‍ എത്തുന്നു. ആശ്രമം പൂട്ടി സീല്‍ ചെയ്യാനാണെന്ന വിവരം അറിയിക്കുന്നു. ആശ്രമത്തിലെ എല്ലാവരേയും പുറത്താക്കി സീല്‍ ചെയ്യുന്നു. ആശ്രമത്തിലെ…

“മുമ്പന്മാര്‍ പിമ്പന്മാരും, പിമ്പന്മാര്‍ മുമ്പന്മാരായേക്കാം” | ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാന്‍ (ജ്യോതിസ് ആശ്രമം, അബു റോഡ്, രാജസ്ഥാന്‍)

പെന്തിക്കോസ്തിക്കുശേഷം ആറാം ഞായറാഴ്ച. (വി. ലൂക്കോസ് 13: 22-35) യേശുതമ്പുരാന്‍ പട്ടണങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും ചുറ്റിസഞ്ചരിച്ച് ജനത്തെ പ്രബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു യെറുശലേമിലേക്കു വന്നപ്പോള്‍ ഒരാള്‍ അദ്ദേഹത്തോടു ചോദിക്കുന്നു. “ഗുരോ രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നവര്‍ ചുരുക്കമാണോ?” യേശുതമ്പുരാന്‍ ഇതിനുത്തരമായിട്ട് അയാളോടു പറയുന്നു “ഇടുങ്ങിയ വാതിലിലൂടെ പ്രവേശിക്കുവാന്‍ പരിശ്രമിക്കുവിന്‍”….

“നിങ്ങള്‍ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കുവിന്‍” | ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാന്‍ (ജ്യോതിസ് ആശ്രമം)

പെന്തിക്കോസ്തിക്കു മുമ്പുള്ള ഞായറാഴ്ച (വി. യോഹന്നാന്‍ 13: 31-36) പെസഹാ പെരുന്നാളിനു മുമ്പെ യേശുതമ്പുരാന്‍ തന്‍റെ ശിഷ്യന്മാരെ എല്ലാം ഒന്നിച്ചു വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നു. മുന്‍ അവസരങ്ങളില്‍ അവിടന്ന് സമയമായില്ല എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ സമയമായിരിക്കുകയാണ് എന്നു പറയുകയാണ്. അവസാനത്തോളം സ്നേഹത്തിന്‍റെ…

“ഞാന്‍ നീതിമാന്മാരെ അല്ല, പാപികളെ അത്രേ വിളിപ്പാന്‍ വന്നതു” | ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാന്‍ (ജ്യോതിസ് ആശ്രമം)

പുതുഞായറാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം രണ്ടാം ഞായറാഴ്ച. വി. മര്‍ക്കോസ് 2:13-22 യേശുതമ്പുരാന്‍ തന്‍റെ പരസ്യശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തില്‍ പലരെയും തന്‍റെ ശിഷ്യരായി ചേര്‍ക്കുന്നു. മുക്കുവര്‍ ആയിരുന്ന പത്രോസിനോടും, അന്ത്രയോസിനോടും, എന്നെ അനുഗമിപ്പിന്‍, ഞാന്‍ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും. മറ്റു രണ്ടു സഹോദരന്മാരായ യാക്കോബിനെയും യോഹന്നാനെയും വിളിക്കുന്നു….

“കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാന്‍ വല്ലതും ഉണ്ടോ?” | ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാന്‍ (ജ്യോതിസ് ആശ്രമം)

പുതുഞായറാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ഒന്നാം ഞായറാഴ്ച (വി. യോഹന്നാന്‍ 21:1-14.) ആഴ്ചവട്ടത്തിന്‍റെ ഒന്നാംനാള്‍ ആയ ഞായറാഴ്ച യേശുക്രിസ്തുവിന്‍റെ ശിഷ്യന്മാര്‍ യഹൂദന്മാരെ ഭയന്ന് വാതില്‍ അടച്ചിരിക്കെ അവര്‍ പാര്‍ത്ത ആ മുറിയില്‍ അവന്‍ വന്ന് അവര്‍ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. “നിങ്ങള്‍ക്ക് സമാധാനം” എന്നു പറഞ്ഞ് തന്‍റെ…

“എന്‍റെ കര്‍ത്താവും എന്‍റെ ദൈവവുമേ” | ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാന്‍ (ജ്യോതിസ് ആശ്രമം)

പുതുഞായറാഴ്ച വി. യോഹന്നാന്‍ 20:19-29 യേശുതമ്പുരാന്‍റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനുശേഷം ശിഷ്യന്മാര്‍ക്ക് പല അവസരത്തില്‍ വിവിധ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അത് അവരുടെ കണ്ണുകള്‍ ക്രമേണ തുറക്കുവാന്‍ കാരണമായി. അങ്ങനെ ദുഃഖത്തില്‍ നിന്ന് സന്തോഷത്തിലേക്കും അവ്യക്തതയില്‍ നിന്ന് പൂര്‍ണ്ണമായ അറിവിലേക്കും അവിശ്വാസത്തില്‍ നിന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്കും ഉള്ള…

“സത്യത്തിന്‍റെ പ്രവാചകന്‍” | ഫിലിപ്പോസ് റമ്പാന്‍ (ജ്യോതിസ് ആശ്രമം, അബു റോഡ്)

വി. യൂഹാനോന്‍ മാംദാനയുടെ ജനത്തിന്‍റെ ഞായര്‍ (വി. ലൂക്കോസ് 1:57-80) പരിശുദ്ധ യല്‍ദോ നോമ്പിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ. ‘ശുദ്ധമുള്ള നോമ്പ് ജയത്തിന്‍റെ അടയാളവും ശത്രുവായ ദുഷ്ടന്‍റെ നേരെ തോല്‍ക്കാത്ത ആയുധവുമാകുന്നു.” പഴയ തലമുറയുടെ നാവിന്‍ തുമ്പില്‍ ഈ വാക്യം അസ്തമിക്കാതെ എന്നും…

error: Content is protected !!