Daily Archives: October 4, 2020

Christology and Terminology / Fr. Dr. V. C. Samuel

Christology and Terminology / Fr. Dr. V. C. Samuel

Malankara Church Unity: Speech by Dr. Sany Varghese

Malankara Church Unity: Speech by Dr Sany Varghese, Clinical Psychologist and a member of Kottayam Simhasana Pally.

തലയില്‍ നിറയെ ‘സ്ഥലമാണ്’

മുപ്പതുവർഷമായി സ്ഥലങ്ങളോട്‌ കൂട്ടുകൂടി സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഇവിടൊരാൾ…ഈ തലയിൽ നിറയെ കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരാണ്; ഹൃദയത്തിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴിയും ദൂരവും പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതെ കോട്ടയം ബാബുരാജ് ഇപ്പോഴും ഗവേഷണത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച്. സ്ഥലനാമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് മണർകാട് വാരിക്കാട്ട്…

error: Content is protected !!