എല്ലാറ്റിനും നന്ദിയും അനുഗ്രഹവും ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്ക്

Oommen_Chandy_with_patriarch

 

Manorama, 17-2-2015