നാഥന്നിഷ്ടം നിറവേറ്റും ശുശ്രൂഷകസംഘം | ഫാ. ഡോ. ജേക്കബ് കുര്യന്‍

അഖില മലങ്കര ഓര്‍ത്തഡോക്സ് ശുശ്രൂഷകസംഘം വാര്‍ഷിക പരിശീലന ക്യാമ്പ്, പരുമല സെമിനാരി