സന്യാസി: ജീവിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി മരിക്കുന്നവന്‍ | പ. മാര്‍ത്തോമ്മാ മാത്യൂസ് തൃതീയന്‍ കാതോലിക്കാ ബാവാ