സഭയെ നശിപ്പിക്കാന്‍ ഛിദ്രശക്തികള്‍ ഒത്തുകൂടുന്നു | ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍സ് ഏബ്രഹാം വാക്കച്ചേരില്‍