പ. പിതാവിനെ ആക്ഷേപിച്ച വ്യാജ വാര്‍ത്തയ്ക്കെതിരെ സഭ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു

പ. പിതാവിനെ ആക്ഷേപിച്ച വ്യാജ വാര്‍ത്തയ്ക്കെതിരെ സഭ പ്രതിഷേധിക്കുന്നു.

Official Press Statement

ernate_color = 'FFFFFF'; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_format = '300x250'; google_ad_type = 'image'; google_ad_channel ='malankaraorthodox.tv'; google_color_border = 'B0C9EB'; google_color_link = '164675'; google_color_bg = 'FFFFFF'; google_color_text = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

പരിശുദ്ധ ബാവ തിരുമനസ്സിനെ അവഹേളിച്ച ബാർ ഉടമക്ക് തക്ക മറുപടി കൊടുത്തു അൽമായ ട്രസ്റ്റി ജോർജ് പോൾ സർ മാതൃഭൂമി ന്യൂസിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു..

ആപ്പിള്‍ ജ്യൂസിനെ മാതൃഭൂമി മദ്യമാക്കിയെന്നു ആരോപണം; മലങ്കര സഭ നിയമനടപടിക്കൊരുങ്ങുന്നു. News

Malankara Orthodox Church expresses its strong Protest against Mathurbhoomi Channel and the Bar Owner V Sunil Kumar,in connivance with some unscrupulous elements, who defamed His Holiness The Catholicose,Supreme Head of the Church in the Prime News Hour yesterday