അത് പറയാന്‍ കേരളത്തില്‍ ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടായല്ലോ

babu_paul

Manorama, 22-3-15

oommen_chandy

 

Response from Oommen Chandy, Manorama, 23-4-15