കോടതിവിധി നീതിയുക്തമല്ലെന്ന നിലപാട് അപലപനീയം / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍സ് ഏബ്രഹാം കോനാട്ട്