കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയില്‍ നിന്നും വീണ ജോർജ് ആറന്മുളയില്‍ നിന്നും വിജയിച്ചു

oommen-chandyveena_georgeveena_george_victory

കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയില്‍ നിന്നും വീണ ജോർജ് ആറന്മുളയില്‍ നിന്നും വിജയിച്ചു. 27092 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയില്‍ നിന്നും വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 7646 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് വീണ ആറന്മുളയില്‍ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്.

veena_george_parumala

നിയുക്ത എം.എല്.എ. വീണാ ജോര്ജ്ജ് പരുമലയിലെത്തി..