ശുശ്രൂഷകളില്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭാ പുരോഹിതന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാം: ശ്രേഷ്ഠ ബാവാ

Thomas_I_unity