St. James Orthodox Church, Mayur Vihar Phase-3 Delhi Celebrated Good Friday

DSC02658 GoodFriday