പി. സി. അലക്സാണ്ടര്‍ പ്രസംഗ മത്സരത്തില്‍ കരിഷ്മയ്ക്ക് അപൂര്‍വ്വ നേട്ടം

karishma karishma1

ഇരട്ട നേട്ടവുമായി കരിഷ്മ. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം.