Monthly Archives: February 2017

കത്തനാരും ശരി, മെത്രാനും ശെരി / ഡോ. എം. കുര്യന്‍ തോമസ്

സുപ്രസിദ്ധ സിനിമാനടി പ്രിയങ്കാ ചോപ്രയുടെ മാതാമഹി മധു ജോത്സ്ന അഖോരി എന്ന മേരി ജോണിന്‍റെ ശവസംസ്ക്കാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുമരകം ആറ്റാമംഗലം പള്ളിയും തോമസ് മാര്‍ തീമോത്തി യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായും രണ്ടുതട്ടിലായി നിന്നു സ്വയം ന്യായീക രിക്കുകയും മാധ്യമങ്ങള്‍ വിവാദം വളര്‍ത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന…

Exclusive Interview with Fr. Dr. M. O. John

Exclusive Interview with Fr. Dr. M. O. John

OSSAE-OKR LEADERS MEET AT MANGALORE

The Orthodox Sunday School Association of the East (Outside Kerala Region) Leaders Meet and the Executive Committee Meeting was held at Mangalore under the auspices of the Diocese of Brahmawar…

Dukrono of St. Dionysius at Aravali Church

Dukrono of St. Dionysius at Aravali Church. Notice

പ്രദര്‍ശനം ഉദ്ഘാടനം

  പ്രദര്‍ശനം ഉദ്ഘാടനം. News റാന്നി: മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ڇമാര്‍ത്തോമ്മന്‍ പൈതൃകംڈ ചരിത്ര പ്രദര്‍ശനവും റാന്നി – നിലയ്ക്കല്‍ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് കണ്‍വന്‍ഷന്‍ – ڇചരിത്രനാള്‍ വഴികളിലൂടെڈ പ്രദര്‍ശനവും റാന്നി മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ് ചാപ്പല്‍ കൂദാശയോടനുബന്ധിച്ച് കാതോലിക്കേറ്റ് സെന്‍ററില്‍ ആരംഭിച്ചു….

Ancient Christian Monuments in Kerala : Some Points of Concern / Prof. Jacob Kurian Onattu

  Dear Orthodox Brethren, I regularly read the weekly electronic bulletins of ‘UCAN India’, the Indian bureau of ‘the Union of Catholic Asian News’ based in Bangkok. In the Newsletter…

ഓടക്കാലി സെന്‍റ് മേരീസ്‌ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് പള്ളിയില്‍ പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷിച്ചു

പെരുമ്പാവൂര്‍ : അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിലെ ഓടക്കാലി സെന്‍റ് മേരീസ്‌ ഓര്‍ത്തഡോക്സ് പള്ളിയില്‍ പ്രധാന പെരുന്നാള്‍ ആഘോഷിച്ചു. ഹൈക്കൊടതിയില്‍ നിന്ന് രണ്ടു ദിവസം മുഴുവനായും പെരുന്നാള്‍ നടത്താന്‍ അനുമതി ലഭിക്കുകയും വിശ്വാസികള്‍ പള്ളിയില്‍ പ്രവേശിച്ചു ആരാധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. വികാരി ഫാ.തോമസ്‌ പോള്‍…

വിശ്വാസികൾ സഭകളിൽ നിന്നകലുന്നുവോ? ഒരന്വേഷണം? / ഫാ. ജോണ്‍സണ്‍ പുഞ്ചക്കോണം

ആധുനികക്രൈസ്തവസമൂഹംസാമ്പത്തിക-സാമൂഹിക-ആത്മീയപ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ്കടന്നുപോകുന്നത്. യഥാർഥപ്രശ്നങ്ങൾതിരിച്ചറിഞ്ഞുപരിഹാരംകണ്ടെത്തുവാൻനാം ശ്രമിക്കാതെ  “ഇരുട്ടുകൊണ്ടുഒട്ടഅടക്കുന്ന” സമീപനംസ്വീകരിക്കുന്നത്ശാശ്വതപരിഹാരമാകിൽല. വിശ്വാസികൾസഭകൾവിടുന്നെങ്കിൽഅതിന്റെയഥാർഥകാരണങ്ങൾകണ്ടെത്തണം. നഷ്ട്ടപ്പെട്ടആടുകളെകണ്ടെത്തുവാനുംതിരികെകൊണ്ടുവരുവാനുമുൾളകഠിനമായഒരുപരിശ്രമംസഭകളും, ഇടവകകളും, ഇടയന്മാരുംനടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സ്വയംതിരുത്തലിനുവേണ്ടിയുള്ളഒരന്വേഷണമാണ്ഇത്. തിരുത്തലിനുംപുനർക്രമീകരണങ്ങൾക്കുംഇനിയുംഅവസരങ്ങൾഉണ്ട്. 2018മുതൽ2020 വരെയുൾളവർഷങ്ങൾമറ്റെല്ലാഅജണ്ടകളുംമാറ്റിവച്ച് “പുനരേകീകരണവർഷമായി“കൊണ്ടാടാം. ഈവിഷയംപഠനവിധേയമാക്കിയപ്പോൾഞാൻകണ്ടെത്തിയചിലയാഥാർഥ്യങ്ങൾകൂടുതൽപഠനത്തിനായികുറിക്കുന്നു.   ഇടയന്മാർ‍സാധാരണക്കാർക്കും, പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കുംസമീപിക്കാൻസാധിക്കാത്തസാഹചര്യം ആർഭാടജീവിതംശൈലിയാക്കുന്നനേതൃത്വം സമൂഹത്തിലെഏറ്റവുംതാഴെതട്ടിലുള്ളവരുടെആവശ്യങ്ങളോട്ഇടയന്മാരുടെപ്രതികരണങ്ങൾ. വിശ്വാസികളോടുൾളധാര്‍ഷ്ട്യത്തോടെയുൾളപെരുമാറ്റങ്ങൾ സ്വാഭാവികനിഷേധിക്കപ്പെടുന്നസാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നപ്രണയവിവാഹങ്ങൾ സ്ഥാപനവല്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നആദ്ധ്യാത്മികത കമ്പോളവല്‍ക്കരിക്കപ്പെടുന്നആഘോഷങ്ങളും, ആചാരങ്ങളും, അനുഷ്ഠാനങ്ങളും. മത, ജാതിഭേദ്യമെന്യേഒരുമാത്സര്യക്കളരിയാവുന്നആഘോഷങ്ങൾ ഉള്ളവനുംഇല്ലാത്തവനുംതമ്മിലുള്ളഅന്തരം കുടുംബപ്രശ്‌നങ്ങളുംകടക്കെടുതികളുംമൂലമുൾളഅപമാനഭയത്താൽദേവാലയംഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നവർ ആവശ്യത്തേക്കാളും, സൗകര്യങ്ങളെക്കാളുംഅധികമായിആകര്‍ഷണത്തിനുംആഡംബരത്തിനുംആര്‍ഭാടത്തിനുംമുന്‍തൂക്കംകൊടുക്കുന്നഇടവകകൾ…

Evening Prayer ON time / Bijoy Samuel Abu Dhabi

Evening Prayer ON time / Bijoy Samuel Abu Dhabi

Best PTA Award to MD LP School Pampady

Best PTA Award to MD LP School Pampady. M TV Photos

error: Content is protected !!