ഫാ. ഡോ. ജോൺസ് ഏബ്രഹാം സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവ്

xt = '333333'; google_color_url = '2666F5'; google_ui_features = 'rc:0'; //-->

മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഔദ്യോഗിക വക്താവായും പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസറായും ഫാ. ഡോ. ജോൺസ് ഏബ്രഹാം കോനാട്ടിനെ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്കാ ബാവാ നിയമിച്ചു