ജീവകാരുണ്യപ്രവര്‍ത്തനം ക്രൈസ്തവന്‍റെ കടമ: പ. പിതാവ്

mosc_house_aid