പഴമയില്‍ നിന്നും: വട്ടശ്ശേരില്‍ ഗീവര്‍ഗീസ് അച്ചന് മല്പാന്‍ സ്ഥാനം

vattaseril_malpan

മലങ്കര ഇടവകപത്രിക, പുസ്തകം 1, ലക്കം 11, 1892 വൃശ്ചികം