പിതൃസ്മൃതി പ്രഭാഷണം | ഫാ. ഡോ. കെ. എം. ജോര്‍ജ്

PARUMALA PERUNAL 2023 | PITHRU SMRITHI PRABHASHANAM | 2023 OCTOBER 28, 2 PM | Organized by St. Gregorios Orthodox Society (SGOS)
പരുമല പെരുനാള് 2023 | പിതൃസ്മൃതി പ്രഭാഷണം