മലങ്കര അസോസിയേഷന്‍ 2010: മെത്രാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനം

മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷന്‍ 2010: മെത്രാന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനം.

Malankara Syrian Christian Association 2010 at Sasthamcotta. Bishop Election Result Declaration.