ഡോ. യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് പ. സുന്നഹദോസ് സെക്രട്ടറി

ഡോ. യൂഹാനോന്‍ മാര്‍ ക്രിസോസ്റ്റമോസ് അടുത്ത 5 വര്‍ഷത്തേക്ക് സുന്നഹദോസ് സെക്രട്ടറി.

ശുശ്രൂഷക സംഘം പ്രസിഡന്റ്  – യൂഹാനോൻ മാർ തേവോദോറോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത

Dr. Gabriel Mar Gregorios                 MD School Manager

Dr. Geevarghese Mar Yuliose            OCYM president
Alexios Mar Eusebious                      Sunday school
Dr. Yuhanon Mar Diascorose            Martha Mariam Samajam
Dr. Zacharia Mar Aprem                     MOC Colleges
Dr. Abraham Mar Seraphim               MGOCSM

Dr. Mathews Mar Thimothios            Amoss

Dr. Joshua Mar Nicodimos               Praarthana yogam