മലബാർ സ്വതന്ത്ര സുറിയാനി സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ. പൗലോസ് ദ്വിതീയൻ ബാവ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം