എല്ലാ ചുവടുവെപ്പുകള്‍ക്കു പിമ്പിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ട് / ഡോ. ഗബ്രിയേല്‍ മാര്‍ ഗ്രീഗോറിയോസ്