ഓർത്തഡോക്സ്‌ ലിറ്റർജിക്കൽ ഓൺലൈൻ ക്വിസ് ‘ലിറ്റർജിയ 2020’

 

Round 2

കോട്ടയം ചെറിയപള്ളി മഹായിടവകയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന ഓർത്തഡോക്സ്‌ ലിറ്റർജിക്കൽ ഓൺലൈൻ ക്വിസ് ‘ലിറ്റർജിയ 2020’ന്റെ രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം.

രണ്ടാം റൗണ്ട് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ലിങ്ക്:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduAChdbyz-nrVe6D6fVzEgUwCkIsfLVVBlZXbOzAQRWsmFug/viewform

ഉത്തരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി – ജൂൺ 12 (വെള്ളിയാഴ്ച) 5.00 pm