കണ്ടനാട് പള്ളിയില്‍ മാര്‍ സേവേറിയോസ് വി. കുര്‍ബാന അര്‍പ്പിച്ചു