ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും മറ്റുമെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി നല്‍കി