മലങ്കര മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ടു പോവുക അഡ്വ. പ്രശാന്ത് പത്മനാഭന്‍