ചില്ലുമേടയിലിരുന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞാനന്ദിക്കുന്നവര്‍ / ഫാ. ഷാലു ലൂക്കോസ് തിരുമംഗലം