പ. കാതോലിക്കാ ബാവായുടെയും മെത്രാപ്പോലീത്തന്മാരുടെയും ഹാശാ ആഴ്ച ശുശ്രൂഷകള്‍

1 H.H Baselios Mathoma Paulose II Doha, Indian Orthodox Church
2 H.G Dr. Yuhanon Mar Meletius Thrissur Diocese
3 H.G Dr. Thomas Mar Athanasius Varkolil , St. Mary’s Orthodox Church
4 H.G Kuriakose Mar Clemis Kodumon, St. Behanans Orthodox Church
5 H.G Zachariah Mar Anthonios Kundra, St. Thomas Orthodox Sehion Church
6 H.G Geevarghese Mar Coorilos Moolavattom,St. Mary’s Orthodox Church
7 H.G Dr. Mathews Mar Severios Kandanad West Diocese
8 H.G Zachariah Mar Nicholovos Kuwait , St. Gregorios Maha Edavaka
9 H.G Dr. Yakob Mar Irenaios Atlanta, St. Mary’s Orthodox Church
10 H.G Dr. Gabriel Mar Gregorios Kottayam Orthodox Seminary
11 H.G Mathews Mar Theodosius London,Manchester
12 H.G yuhanon Mar Polycarpos Dubai,St. Thomas Cathedral
13 H.G Dr. Yuhanon Mar Chrysostomos Parumala Seminary
14 H.G Abraham Mar Epiphanios Muscat, St. George Orthodox Church
15 H.G Dr. Joseph Mar Dionysius Bhopal, St. Thomas Cathedral
16 H.G Dr. Mathews Mar Thimothios South Africa, St.Thomas Orthodox( Congregation )
17 H.G Dr. Alexios Mar Eusebius Palakkad, St. Mary’s Orthodox Church
18 H.G Dr. Yuhanon Mar Dioscoros Chennai, St.Thomas Mount Orthodox Church
19 H.G Dr. Youhanon Mar Demetrios Singapore, St. Thomas Cathedral Orthodox Church
20 H.G Dr. Yuhanon Mar theovodoros Muscat, Mar Gregorios maha Edavaka
21 H.G Yakob Mar Elias Abu Dhabi,St George Cathedral Orthodox Church
22 H.G. Dr. Joshua Mar Nicodimos Ayroor, St. Thomas Orthodox
23 H.G Dr. Zacharias Mar Aprem USA, Detroit, St.Thomas Orthodox Church
24 H.G. Dr Geevarghese Mar Yulios New Delhi, St. mary’s Cathedral Orthodox Church
25 H. G Dr. Abraham Mar Seraphim Jalahalli East, Bengaluru,St Mary’s Valiya Pally