മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി ചര്‍ച്ച: ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നിലപാട്