എത്യോപ്യൻ വിശ്വാസികൾക്ക് പുതുപ്പള്ളിപള്ളിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി

എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിശ്വാസികൾക്ക് പുതുപ്പള്ളി വലിയപള്ളിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി.

Gepostet von FLASH TV Kottayam am Donnerstag, 24. Januar 2019

  • എത്യോപ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിശ്വാസികൾക്ക് പുതുപ്പള്ളി വലിയപള്ളിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി.