കോനാട്ട് ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ജീവചരിത്രം പ്രകാശനം ചെയ്തു

റ്റിബിൻ ചാക്കോ തേവർവേലിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തുമ്പമൺ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ പ്രഥമ മെത്രാപ്പോലീത്താ കോനാട്ട് ഗീവർഗീസ് മാർ യൂലിയോസ് തിരുമേനിയുടെ ജീവചരിത്രം “കോനാട്ട് മാർ യൂലിയോസ് : എപ്പിസ്കോപ്പോ ഖദ്മോയോ ദ്തുമ്പമൺ” എന്ന ഗ്രന്ഥം തുമ്പമൺ മർത്തമറിയം ഭദ്രാസന ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് ഡോ. തോമസ് അത്തനാസ്യോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ വെരി. റവ. കെ. ഇ മത്തായി കോർ എപ്പിസ്കോപ്പായ്ക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഫാ. ജോൺ പനാറയിൽ, റ്റിബിൻ ചാക്കോ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു.