ബാലഭാസ്ക്കറിന് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സെമിനാരി ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചു

അന്തരിച്ച പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞന്‍ ബാലഭാസ്ക്കറിന് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സെമിനാരി ആദരാഞ്ജലി അര്‍പ്പിച്ചു

അന്തരിച്ച പ്രമുഖ സംഗീതജ്ഞന്‍ ബാലഭാസ്ക്കറിന് ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സെമിനാരിയുടെ ആദരവ്

Gepostet von Joice Thottackad am Mittwoch, 3. Oktober 2018