പ. പരുമല തിരുമേനി പുന്നൂസ് റമ്പാനെ (മൂന്നാം കാതോലിക്കാ) പരുമല സെമിനാരി ഏല്പിക്കുന്ന കല്പന

നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ ദൈവത്തിന്‍റെ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ നമ്മുടെ വാത്സല്യവാനായ ആത്മീയ പുത്രന്‍ ബഹുമാനപ്പെട്ട പുന്നൂസ് റമ്പാച്ചനില്‍ എല്ലാക്കാലവും നിലനില്‍ക്കട്ടെ.

… പരുമല സെമിനാരിയും വസ്തുവകകളും ഉള്‍പ്പെടെ നമുക്കുള്ള സകലത്തെയും പ്രിയനെ ഏല്പിക്കുവാന്‍ നാം അത്യകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പ്രിയനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചന ദൈവം നമുക്കു തന്നു. മഹോന്നതനും ദയാലുവുമായ ദൈവത്തിന്‍റെ നാമത്തില്‍ പ്രിയന്‍ വന്നുചേരുന്നതിനും, നമ്മുടെ കര്‍ത്താവേശുമ്ശിഹായുടെ സ്നേഹത്തില്‍ നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളില്‍ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതിനുമായി ദൈവതിരുനാമത്തില്‍ നാം പ്രിയനെ വിളിക്കുന്നു…

1900 ചിങ്ങം 23 വെള്ളിയാഴ്ച പരുമല സെമിനാരിയില്‍ നിന്ന്.