ക്യാപ്റ്റൻ രാജുവിന് ആദരാഞ്ജലി / ഫാ. ഡോ. എം. ഒ. ജോണ്‍