കട്ടച്ചിറ പള്ളി തര്‍ക്കം: ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍സ് ഏബ്രഹാം കോനാട്ടിന്‍റെ പ്രസ്താവന