സംയുക്ത ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ ബഥനി ആശ്രമം, റാന്നി – പെരുനാട്

അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരുടെ സംയുക്ത ഓർമ്മപ്പെരുന്നാൾ ബഥനി ആശ്രമം | റാന്നി – പെരുനാട്

അഭിവന്ദ്യ പിതാക്കന്മാരുടെ സംയുക്ത ഓർമ

്മപ്പെരുന്നാൾ ബഥനി ആശ്രമം , റാന്നി – പെരുനാട്വി. കുർബാന പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാവ തീരുമേനിയുടെ മുഖ്യകാർമികത്വത്തിൽDidymos Live WebcastLike & Follow : www.facebook.com/didymoslivewebcast/www.didymoslivewebcast.comdidymoslivewebcast@gmail.comPh : +91 82 81 862 862

Gepostet von Didymos Live Webcast am Sonntag, 5. August 2018