എക്യുമെനിക്കല്‍ തീര്‍ത്ഥാടനം / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍

Editorial, Malankarasabha Magazine, July 2018