കുരിശിലെ മേലേഴുത്ത് / ഫാ. ഡോ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍

Editorial_18march

Malankarasabha Magazine, Editorial, March 2018