കരുവാറ്റ മർത്തമറിയം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം: ശതാബ്‌ദി ആഘോഷ സമാപന സമ്മേളനം

സെന്റ് മേരീസ്‌ ഓർത്തഡോക്സ്‌ ദൈവാലയം വിശുദ്ധ മർത്തമറിയം തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കരുവാറ്റ, അടൂർ ശതാബ്‌ദി ആഘോഷ സമാപന സമ്മേളനം