പത്രോസ് മാര്‍ ഒസ്താത്തിയോസിന്‍റെ ചരമ സുവര്‍ണ ജൂബിലി