ഗാല സെന്റ്‌ മേരീസ് ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌ ഇടവകയുടെ പെരുന്നാള്‍ കൊടിയേറ്റ്

മസ്കറ്റ്  ഗാല  സെന്റ്‌  മേരീസ്  ഓര്‍ത്തഡോക്‍സ്‌  ഇടവകയുടെ  പെരുന്നാള്‍ കൊടിയേറ്റ്  റവ. ഫാ . തോമസ്‌  ജോസ്  നിര്‍വഹിച്ചപ്പോള്‍ ….