കാന്‍സറിനെ പ്രതിരോധിച്ച ഇടയന്‍ / ഫാ. ജോണ്‍ തോമസ് കരിങ്ങാട്ടില്‍