മാര്‍ യൗസേബിയോസ് മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന സഹായ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി ചുമതലയേറ്റു.

മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന സഹായ മെത്രാപ്പോലീത്തയായി നിയമിതനായ അഭിവന്ദ്യ അലക്‌സിയോസ് മാര്‍ യൗസേബിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്തായ്ക്ക് മാവേലിക്കര ഭദ്രാസനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം

Közzétette: GregorianTV – 2017. szeptember 21.

അലക്‌സിയോസ് മാര്‍ യൗസേബിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ മാവേലിക്കര ഭദ്രാസന സഹായ മെത്രാപ്പോലീത്തായായി ചുമതലയേറ്റു.