ആഗോള വൈദികസമ്മേളനം പരുമലയില്‍

പരുമല

യില്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് 22 മുതല്‍ 24 വരെ നടക്കുന്ന ആഗോള വൈദികസമ്മേളനത്തിന് വൈദികരെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈദികസംഘം പ്രസിഡന്റ് അഭി.ഡോ.മാത്യൂസ് മാര്‍ സേവേറിയോസ് തിരുമേനി നല്‍കുന്ന സന്ദേശം

Posted by GregorianTV on Freitag, 4. August 2017

പരുമലയില്‍ 2017 ആഗസ്റ്റ് 22 മുതല്‍ 24 വരെ നടക്കുന്ന ആഗോള വൈദികസമ്മേളനത്തിന് വൈദികരെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈദികസംഘം പ്രസിഡന്റ് അഭി.ഡോ.മാത്യൂസ് മാര്‍ സേവേറിയോസ് തിരുമേനി നല്‍കുന്ന സന്ദേശം