പൗലോസ് മാര്‍ പക്കോമിയോസിന്‍റെ ഓര്‍മ്മപ്പെരുന്നാളിനു കൊടിയേറി