1934-ലെ ഭരണഘടന എല്ലാ പള്ളികള്‍ക്കും ബാധകം: ഓര്‍ത്തഡോക്സ് സഭ