കരുതലിന്റെയും കരുണയുടെയും കരസ്പർശമായി കർഷക ഗ്രാമങ്ങളിൽ  

 

ഭിലായ്‌ : ‘ഡോക്ടേർസ്‌ ഡേ’യോടനുബന്ധിച്ച്‌ ഭിലായ്‌ സെന്റ്‌ തോമസ്‌ ചാപ്പൽ ‘മെഡിക്കോസ്‌ യൂണിറ്റിന്റെ’ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രാമവാസികൾക്കായി സൗജന്യ വൈദ്യപരിശോധനയും മരുന്ന്‌ വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഇവരിൽ ചെറിയ ഓരോരുത്തനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്‌ എനിക്കു വേണ്ടി ച

െയ്യുന്ന താണെന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം നമ്മുടെ ജീവിതസാക്ഷ്യമാകണമെന്ന്‌ ക്യാമ്പ്‌ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട്‌ കൽക്കത്ത ഭദ്രാസനാധിപനും ഇക്കോളജി ക്കൽ കമ്മിഷൻ പ്രസിഡന്റുമായ ഡോ. ജോസഫ്‌ മാർ ദിവന്നാസിയോസ്‌ മെത്രാപ്പോലീത്താ പറഞ്ഞു.

വെരി റവ. ഗീവർഗ്ഗീസ്‌ റമ്പാൻ, സെന്റ്‌ തോമസ്‌ ചാപ്ലിനും സഭാ മാനേജിംഗ്‌ കമ്മിറ്റി യംഗവുമായ ഫാ. ജോസ്‌ വർഗ്ഗീസ്‌, ഫാ. ജോഷി വർഗ്ഗീസ്‌, ഫാ. ചാൾസ് എബ്രഹാം, കായംകുളം ഐ.എം.എ. പ്രസിഡന്റ്‌ ഡോ. അനുജി ദീനാ ജോൺ, യുവജനപ്രസ്ഥാന കേന്ദ്രസമിതിയംഗം ഐപ്പുരു ജോൺ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭിലായിലെ മെഡിക്കൽ സേവനരംഗത്തുള്ളവരുടെ സംഘടനയായ മെഡിക്കോസുമായി സഹകരിച്ചാണ് ആശ്രമ ചാപ്പലിൽ വൈദ്യപരിശോധനയും, കോളനിയിലുള്ള ഭവനങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച്‌ മരുന്ന്‌ വിതരണവും ക്രമീകരിച്ചത്.

Messengers of Compassion & Care Serving Villagers

 Bhilai : On Doctors day the Medicos unit of St. Thomas Chapel, Bhilai organized a free Medical Camp and distribution of medicines to the poor villagers in and around the aramana.

 Metropolitan of Calcutta Diocese and the President of Ecological Commission Dr. Joseph Mar Dionysius reminded ‘what little you do for the poorest of your brethren,you do it for me’ the saying of our Lord – should be the light that guide our lives.

 Camp lead by Very Rev. Geevarghese Ramban, Chaplain of St. Thomas Chapel and Sabha Managing Committee Member Fr. Jose Varghese, Fr. Joshi Varghese, Er. Charles Abraham & Medical team comprising of Kayamkulam IMA President Dr. Anuji Deena John, OCYM Central Committee Member Aippuru John and Medicos unit Bhilai conducted the camp and distribution of medicines to the poor in and  around the ashram.