കുന്നംകുളം ഭദ്രാസനം വേദപ്രവീൺ കോണ്‍വൊക്കേഷന്‍


പരിശുദ്ധ കാത്തോലിക്കബാവാ തിരുമേനി ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികൾക്ക് 10 – 5 – 2017ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്തു .ഇത് മലങ്കരസഭയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു പരിപാടിയാണ്.