ജോസഫ് എം. പുതുശ്ശേരി മിഷേലിന്‍റെ ഭവനം സന്ദര്‍ശിച്ചു

IMG_1084 copy IMG_1078 copy