സായാഹ്ന പ്രതിഷേധം

DSC00978

വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന സ്ത്രീകള്‍ക്കു നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കോട്ടയം ഭദ്രാസന യുവജനപ്രസ്ഥാനം ഗാന്ധി സ്ക്വയറില്‍ നടത്തിയ സായാഹ്ന പ്രതിഷേധം